Crossover Creative är en strategisk reklam- & designbyrå som arbetar exklusivt med mat och dryck. Restaurang, dagligvaruhandel, små innovativa märken, leverantörer, bryggerier och stora intresseorganisationer. Vi kommer både från kundsidan med lång erfarenhet av drift-, sälj- och kategoriarbete, likväl som vi har lång erfarenhet från reklam- & designbyråer. Det gör oss unika. Nu jobbar vi ihop. Sann passion och gedigen kunskap.
Välkommen till Crossover Creative.

Konceptutveckling

Vi håller genomförandet lika högt som den kreativa idén. Vår erfarenhet från driften har gett oss kunskap som krävs för att inte stanna vid vacker yta. Det måste fungera på riktigt.

Förpackningsdesign

Det handlar inte bara om kunskapen att skapa en attraktiv & säljande förpackning.
Det handlar lika mycket om förståelsen för vad som händer när produkten väl är på hyllan.

Retail

Vi har lång erfarenhet av arbete med drift & försäljning i rörliga och snabba miljöer. Därför vet vi att själva marknadsplatsen är lika viktig som statistik och undersökningar.

Identitet

Oavsett om en identitet hamnar på butikshyllan, restaurang eller webb ska den spegla varumärkets själ. Men identitet är mycket mer än det grafiska uttrycket. Det är även hur varumärket lever upp till sitt erbjudande.

Utbildning

Utbildning är en självklar del i allt utvecklingsarbete. Kunskapen om verksamhetens kärnvärden, produkter och tjänster är helt avgörande för resultatet. Därför utbildar och tränar vi också medarbetare inom både restaurang och dagligvaruhandel.

Trend

Det är alltid spännande att få ta del av det som händer i ett litet hörn i en annan del av världen.
— Men vad betyder det egentligen och vad har de för betydelse för verksamheten?
Vi översätter trenderna till konkreta verktyg och underlag i våra olika tjänster.

Läs mer om Trend

Food Walk

Mycket av det som är på gång ute i världen är redan här. Dessutom filtrerat och anpassat för den svenska marknaden. Food Walk ger en kompletterande bild till marknaden vid sidan om statistik och rapporter via en spaning i "verkligheten".

Läs mer om Food Walk