Carolines Kök är en leverantör av färdigmat till service och dagligvaruhandel. Som ett första steg i en Carolines Köks utveckling av sortimentsportföljen har Crossover Creative under våren 2014 arbetat med att se över förpackningsdesignen för 17st pajer. Syftet har varit att tydligare kommunicera smak och innehåll samt modernisera uttrycket i en allt mer konkurentutsatt kategori. Den nya förpackningen kommer att finnas i butik under början av sommaren 2104.

Produktfoto i samarbete med fotograf Bianca Brandon-Cox