Crossover Creative har för branschorganisationen Svenskt Kött återigen tagit fram tre nya styckningsscheman för djurslagen nöt, gris och lamm. Precis som förra gången för snart tre år sedan är det intresset för hantverket och kunskapen som ligger till grund för de nya detaljerna. 

– Det har lagts till en massa spännande detaljer som vi hoppas ska bli mer kända för konsumenter och branschfolk. Förutom rena styckningsdetaljer har även schemat berikats med innanmat som hjärta och lever tillsammans med njurfett och ben med mera, säger Eric Persson på Crossover Creative. Det är trenderna som ständigt utvecklar oss som konsumenter och som puttar på utvecklingen. Att ta hand om hela djuret känns idag både självklart och i tiden. 

Den grafiska designen är en modern flirt med gamla skolplanscher. Slaktkropparna har illustrerats för att skapa en mjukare och mer harmonisk bild av djuren. De anatomiskt styckade detaljerna är foton med tydliga placeringar av delarna på slaktkroppen. 

Vid sidan av internationella influenser av styckningsscheman har även Johan Jureskog från restaurang AG, Fredrik Malmstedt som tidigare drev 50Kvadrat och Karin Fransson från Hotell Borgholm bidragit med kunskap till dessa nya styckningsscheman.

Idé, design & produktion – Crossover Creative
Fotograf – Tina Axelsson & Bianca Brandon-Cox
Illustration – Cecilia Carlstedt, Agent Bauer