Crossover Creative har fått det ärofyllda uppdraget att ta fram varumärke och design för en ny Mezcal. Produkten lanseras i ett första steg på den Mexikanska marknaden under 2014.