Crossover Creative är glada över att ha inlett ett samarbete med Dalsjöfors Kött. Ett företag med unika värden och en stark lokal förankring. Företaget har genom åren genomgått stora förändringar och moderniseringar för att bli det köttföretag det är idag med närmare 300 anställda.
– Som ett led i vår utveckling har vi prioriterat att även modernisera identiteten för att bättre möta företagets kärnvärden och ytterligare stärka vår regionala koppling, säger Magnus Larsson, VD på Dalsjöfors Kött.

– Vi tror att vår unika kunskap om köttbranschen och förståelse för konsumentfrågor blir en stark tillgång i arbetet. Vi ser fram emot samarbetet och hoppas att det kommer synas redan under senare hälften av 2014, säger Eric Persson, strateg på Crossover Creative.