Crossover Creative är en koncept- & designbyrå som arbetar exklusivt med mat och dryck. Restaurang, dagligvaruhandel, små innovativa märken, leverantörer, bryggerier och stora intresseorganisationer. Vi kommer både från kundsidan med lång erfarenhet av drift-, sälj- och kategoriarbete, likväl som vi har lång erfarenhet från reklam- & designbyråer. Det gör oss unika. Nu jobbar vi ihop. Sann passion och gedigen kunskap.
Välkommen till Crossover Creative.

Konceptutveckling

Vi håller genomförandet lika högt som den kreativa idén. Vår erfarenhet från driften har gett oss kunskap som krävs för att inte stanna vid vacker yta. Det måste fungera på riktigt.

Förpackningsdesign

Det handlar inte bara om kunskapen att skapa en attraktiv & säljande förpackning.
Det handlar lika mycket om förståelsen för vad som händer när produkten väl är på hyllan.

Retail

Vi har lång erfarenhet av arbete med drift & försäljning i rörliga och snabba miljöer. Därför vet vi att själva marknadsplatsen är lika viktig som statistik och undersökningar.

Identitet

Oavsett om en identitet hamnar på butikshyllan, restaurang eller webb ska den spegla varumärkets själ. Men identitet är mycket mer än det grafiska uttrycket. Det är även hur varumärket lever upp till sitt erbjudande.

Utbildning

Utbildning är en självklar del i allt utvecklingsarbete. Kunskapen om verksamhetens kärnvärden, produkter och tjänster är helt avgörande för resultatet. Därför utbildar och tränar vi också medarbetare inom både restaurang och dagligvaruhandel.

Trend

Trenderna tränar oss som konsumenter!
Långt ifrån alla trender är att räkna med. Några går från spännande frågetecken till att förflytta marknaden och utveckla oss som konsumenter.

Food Walk

De utvecklar marknaden och bygger en ny infrastruktur för hela måltids- & upplevelsebranschen. Med verktyget Food Walk tittar vi närmare på de aktörer som driver utvecklingen just nu. Stora aktörer som bekräftar dagens trender eller mindre nischade koncept med stor påverkan på morgondagens konsumenter.