Meatballs for the People är Sveriges enda köttbullebutik. Bakom konceptet står etablerade restaurangpersoner från Bockholmengruppen.